Product อุปกรณ์สถานีบริการน้ำมัน

บริษัท วาตะศิลป์โลหะการ จำกัด นโยบายของบริษัทฯ คือ ราคาสินค้าแข่งขันได้   บริการรวดเร็วตรงต่อเวลา  ,บริหารงานอย่างซื่อตรง  ตรวจสอบได้  ไว้วางใจได้   อีกทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าที่บริษัทฯ ได้คัดสรรมาให้บริการลูกค้า ยังได้รับการยอมรับในวงการวัสดุก่อสร้างว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพและมีมาตรฐานในการใช้งานทั้งในก่อสร้างภาครัฐ และเอกชน   และบริษัทยังมีบริการหลังการขาย   พร้อมจะให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการเพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด

...ถังน้ำมันใต้ดิน,บนดิน ผลิตขึ้นจากวิศวกรและได้รับรองมาตรฐานทุกชิ้น

*ให้คำปรึกษา, ออกแบบ ระบบท่อน้ำมันใต้ดิน ระบบสถานีบริการน้ำมันทุกขนาด

*บริการสั่งนำเข้าท่อน้ำมัน,อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน

*ให้บริการติดตั้งโดยทีมงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

*ให้บริการบำรุงรักษา, ซ่อมแซม ระบบน้ำมันใต้ดิน,บนดิน

*ให้บริการบำรุงรักษา, ซ่อมแซม อุปกรณ์ถัง,เครื่องจ่าย,ท่อน้ำมันใต้ดิน,บนดิน ครบวงจร

vatasin-suratthani-product-003

 

vatasin-suratthani-product-051

ผลิตภัณฑ์ : ถังน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-052

ผลิตภัณฑ์ : ถังน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-053

ผลิตภัณฑ์ : ถังน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-054

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องจ่ายน้ำมัน 2 หัวจ่าย

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-055

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องจ่ายน้ำมัน 3 หัวจ่าย

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-056

ผลิตภัณฑ์ : ชุดแผงควบคุมน้ำมันดิจิตอล

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-057

ผลิตภัณฑ์ : ปั๊มดูดน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-058

ผลิตภัณฑ์ : มือจ่ายน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-059

ผลิตภัณฑ์ : ปลอกหัวจ่ายน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-060

ผลิตภัณฑ์ : งวงมือจ่ายน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-061

ผลิตภัณฑ์ : สายจ่ายน้ำมัน

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-062

ผลิตภัณฑ์ : ตัวกรองน้ำมันเครื่องจ่าย

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-063

ผลิตภัณฑ์ : ข้ออ่อนหมุนได้

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-064

ผลิตภัณฑ์ : ข้ออ่อน 45 องศา

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-065

ผลิตภัณฑ์ : ข้ออ่อนหมุนได้

ขนาด :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

vatasin-suratthani-product-066

ผลิตภัณฑ์ : ชุดปั๊มมือหมุน น้ำมัน

ขนาด : บรรจุได้ 5 ลิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรองตามชื่อเรื่อง  
1 ฝ่ายขาย_อุปกรณ์สถานีบริการน้ำมันในสุราษฎร์ธานี