How to Order? ฝ่ายขาย_อุปกรณ์สถานีน้ำมัน

ฝ่ายขาย_อุปกรณ์สถานีบริการน้ำมันในสุราษฎร์ธานี

บริษัท วาตะศิลป์โลหะการ จำกัด นโยบายของบริษัทฯ คือ ราคาสินค้าแข่งขันได้ บริการรวดเร็วตรงต่อเวลา ,บริหารงานอย่างซื่อตรง ตรวจสอบได้ ไว้วางใจได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าที่บริษัทฯ ได้คัดสรรมาให้บริการลูกค้า ยังได้รับการยอมรับในวงการวัสดุก่อสร้างว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพและมีมาตรฐานในการใช้งานทั้งในก่อสร้างภาครัฐ และเอกชน และบริษัทยังมีบริการหลังการขาย พร้อมจะให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าเป็นสำคัญ...

 

vatasin-staff- 0001

คุณ.เมธี

โทร.081-535-3631